Biblioteca Științifică Medicală

Acasă » 2017 » martie

Arhive lunare: martie 2017

Lansarea Anului Nicolae Testemiţanu

„Şi medicii pleacă în eternitate…”

anul Nicolae Testemitanu logoPe data de 28 februarie 2017, la Drochia, a avut loc lansarea Anului Nicolae Testemiţanu, organizată de Biblioteca Publică Raională din Drochia și Biblioteca Științifică Medicală USMF „Nicolae Testemițanu”. La eveniment au participat: Olga Cernețchi, prorector pentru asigurarea calității și integrării în învățământ al USMF „Nicolae Testemiţanu”; Tudor Grăjdianu, dr. hab. în şt. med., prof. univ.; Alexandru Lavric, director al Muzeului USMF „Nicolae Testemiţanu”; Nina Cereteu, primar al oraşului Drochia; Vitalii Josanu, vicepreşedinte al raionului Drochia; Liubovi Karnaeva, director Biblioteca Ştiinţifică Medicală; bibliotecari din cadrul BŞM şi alte biblioteci săteşti din circumscripţia raionului Drochia; profesori de la baştina lui Nicolae Testemiţanu; discipoli, colegi şi oameni care l-au cunoscut îndeaproape pe Nicolae Testemiţanu.
„A vorbi despre un om la trecut, rişti să fii criticat de cei care l-au cunoscut, a vorbi despre o persoană la prezent, este acelaşi risc de a fi în discordanţă cu cel despre care vorbeşti”, astfel şi-a început discursul Petru Ababii, şeful Secţiei Cultură a Raionului Drochia. Dnul Ababii a menţionat că: „Testemiţanu este glorificat şi astăzi şi va ramâne viu prin acei discipoli care i-a format de-a lungul timpurilor în Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, prin acei profesori, prin acei pacienţi pe care i-a tratat, şi tot ce a făcut în întreaga sa activitate de medic, profesor, şef de catedră, rector, ministru al sănătăţii şi nu în ultimul rând ca om”.

Olga Cernețchi, prorector pentru asigurarea calității și integrării în învățământ al USMF „Nicolae Testemiţanu”, a menţionat că, atât pentru USMF „Nicolae Testemiţanu”, cât şi pentru Biblioteca Ştiinţifică Medicală este o onoare să participe la prima manifestare de amploare consacrată memoriei acestui mare om al neamului nostru, Nicolae Testemiţanu, aceasta fiind un bun prilej de a-i aduce un omagiu pentru tot ceea ce reprezintă Nicolae Testemițanu pentru fiecare astăzi – ilustru savant, iscusit profesor, rector și ministru al sănătății.
Dna prorector a vorbit despre numele lui Nicolae Testemiţanu drept nume devenit narativ, nume care perpetuă în timp, deoarece astăzi multe şcoli, edificii, spitale, străzi, îi poartă numele. În acest context, s-a specificat că cel mai mare edificiu şi cea mai mare mândrie ar fi fost pentru dlui – Universitatea, care din anul 1993 îi poartă numele. Cei care activează în universitate îi simt în permanenţă prezenţa.

Dna prorector a adresat cuvinte de mulţumire organizatorilor, Bibliotecilor care au avut curajul de a organiza acest eveniment dedicat lui Nicolae Testemiţanu. Din numele USMF „Nicolae Testemiţanu” şi a Bibliotecii Ştiinţifice Medicale, a oferit cadouri pentru biblioteca gazdă.
Tudor Grăjdianu, dr. hab., prof. univ., discipolul lui Nicolae Testemiţanu, a vorbit despre activitatea ştiinţifică a lui Nicolae Testemiţanu. Dnul profesor a adus sincere mulţumiri celor ce au contribuit la organizarea acestui eveniment, dnei director a BŞM, Liubovi Karnaeva, care a depus maxim efort ca Universitatea să fie parte a acestui eveniment.
Nina Cereteu, primar al oraşului Drochia, în numele APL a salutat prezenţa tuturor la acest eveniment, şi a menţionat că Nicolae Testemiţanu a fost un remarcabil om, savant, academician, dar mai presus de toate a fost şi este un om notoriu al RM.
Despre suferinţele lui Nicolae Testemiţanu a vorbit dnul Alexandru Lavric, directorul Muzeului USMF „Nicolae Testemiţanu”. Dlui s-a referit la Nicolae Testemiţanu prin citatul unui filosof rus: „Un savant adevărat rămâne un simplu om, iar memoria lui e păstrată de generaţii”. Dnul director a mai menţionat că învingătorii nu renunţă, iar cei ce renunţă nu pot deveni învingători, iar Nicolae Testemiţanu n-a renunţat, el a luptat până în pânzele albe.
Vitalii Josanu, vicepreşedinte al raionului Drochia, a salutat prezenţa tuturor la acest eveniment şi, din numele aparatului preşedintelui raionului, a mulţumit fiecăruia pentru contribuţia la proclamarea Anului Testemiţanu, an în care va fi comemorată această personalitate notorie, acest om cu verticalitate civică.
„Dacă unim cu linii drepte patru puncte de pe harta Moldovei, de la Pererâta lui Grigore Vieru până la Alivenii Vechi ai lui George Enescu, de la Ochiul-Alb al lui Nicolae Testemiţanu până la Ipoteştii lui Mihai Eminescu, vom căpăta un patrulater al harului divin, patrulaterul marilor figuri ale neamului, spaţiul fertil al spiritualităţii româneşti” a spus dna Minodora Şonţu, director al Centrului de Sănătate din Ochiul-Alb, vecina lui Nicolae Testemiţanu. Dna Şonţu a depănat amintiri din copilăria marelui Testemiţanu, a vorbit despre baştina care păstrează cu sfinţenie memoria lui şi din care a pornit în lume ca să atingă culmi de nebănuit în reforma medicinii, în lupta pentru idealurile sacre.
Cuvânt i s-a oferit ex directorului şcolii din Ochiul-alb, ex şeful Direcţiei de învăţământ din Drochia, ex preşedintelui sovietului sătesc şi actual pedagog, Maria Beţivu. Dna Beţivu a adus un omagiu regretatului Nicolae Testemiţanu:
„….Şi astăzi iar ne-am adunat
Să memorăm a ta plecare,
Să-ţi spunem ce-am realizat
Din sfaturile dumitale.
E zi de toamnă, cer senin,
Câmpiile sunt de rod plin,
Sătenii harnici şi vioi
Mai vin cu visele-napoi.
Vă văd mergând încet prin sat,
La poartă stând cu un bărbat,
Sărutând pe-o bătrânică,
Mângâind pe-o nepoţică.
Stă casa părintească tristă,
Cărările uscate sunt,
Livada bătrânească plânge,
Vecinii încet şi ei se trec.
Rămâne veşnic amintire
A faptelor ce le-ai lăsat,
Îndemnuri, sfaturi şi privirea,
Cerinţe demne de urmat.
Vă-ncredinţăm cu fermitate,
Numele nu-l vom uita,
Mereu ve-ţi fi alături,
Al nostru Nicolae, a lui Andrei Testemiţanu.”
Omagiu lui Nicolae Testemiţanu i-au adus şi dna doctor Svetlana Postovanu-Nicov, dnul Tudor Cojocaru, medic-traumatolog al Spitalului raional din Drochia, care l-au numit foarte frumos pe Testemiţanu – mesager al Ţării Moldovei.
Biblioteca Ştiinţifică Medicală a participat la eveniment cu o expoziţie de carte „Nicolae Testemiţanu – un nume devenit simbol”, expoziţie de fotografii, film despre viaţa şi activitatea lui Nicolae Testemiţanu şi o prezentare power point.

Olesea Dobrea,

şef Secţie Automatizare Tehnologii de Bibliotecă