Biblioteca Științifică Medicală

Start here

ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA CANCERULUI

Începând cu an. 2000, pe data de 4 februarie, la iniţiativa Uniunii Internaţionale pentru Controlul Cancerului, este marcată Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului. Scopul organizării acestei zile este de a spori nivelul de conștientizare, de a dezvolta cunoştinţe și de a organiza acțiuni individuale, colective și guvernamentale în vederea reducerii cancerului la nivel global.

Genericul sub care se desfășoară evenimentele dedicate acestei zile, timp de trei ani consecutivi (2022-2024), este „Close the Care Gap!”, prin care se urmăreşte înțelegerea și recunoașterea inechităților în îngrijirea cancerului pe tot globul. În această Zi Mondială împotriva Cancerului, este recunoscută puterea de a lucra împreună. Fiecare dintre noi are capacitatea de a face diferența, mare sau mică, și că împreună putem face progrese reale în reducerea impactului global al cancerului. Prin sporirea numărului de activităţi privind alfabetizarea și creşterea gradului de conştientizare a publicului și politicului deopotrivă a ceea ce numim cancer, se va reduce frica, vor fi risipite miturile și concepțiile greșite, ceea ce va contribui la schimbarea comportamentelor și atitudinilor .

Cu scopul de a informa utilizatorii privind colecţiile BŞM ce vizează acest subiect, Biblioteca organizează în perioada 2 – 7 februarie o expoziţie tematică (str. Nicolae Testemițanu, 29, Spitalul Clinic Republican, et. 3).

Vă invităm la Bibliotecă!

https://www.worldcancerday.org/

https://www.worldcancerday.org/about/2022-2024-world-cancer-day-campaign

DONAŢIE DE CARTE OFERITĂ DE DNA GRETA BĂLAN, DR. ÎN ŞT. MED., CONF. UNI

Administrația Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a USMF “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova  își exprimă recunoștința  şi aduce sincere mulțumiri pentru contribuţia adusă la dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii, 10 exemplare de carte oferite în dar de Dna Greta Bălan, dr. în. şt. med., conf. univ.  şi colectivul de autori.

Diagnosticul meningitelor bacteriene acute : ghid / Olga Burduniuc, Constantin Spînu, Greta Bălan [et al.]; Ministerul Sănătăţii al RM, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, USMF “Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : S. n., 2023. –  72 p. (10 ex.)

Ghidul include caracteristicile epidemiologice, microbiologice şi clinice ale meningitelor bacteriene acute la etapa contemporană. Publicaţia are scopul  de a reglementa activităţile de supraveghere şi control ale infecţiei, reglementarea principiilor şi metodelor diagnosticului de laborator, îmbunătăţirea calităţii managementului pacienţilor cu meningite bacteriene acute.

Ghidul a fost elaborat în cadrul proiectului de cercetare “Studierea rezistenţei bacililor gramnegativi la antimicrobiene în vederea fortificării sistemului naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile”.

Publicația reprezintă un suport informaţional de valoare pentru medicii epidemiologi, specialiştii de laborator, medicii clinicieni din asistenţa medicală primară, specializată şi de staţionar, specialiştii în prevenirea şi controlul infecţiilor şi poate fi solicitată în Sălile de lectură ale Bibliotecii.

  Vă invităm la lectură!

DONAŢIE DE CARTE OFERITĂ DE DNUL BANARI ION, LECTOR UNIVERSITAR

Administrația Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a USMF “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova  își exprimă recunoștința  şi aduce sincere mulțumiri pentru darul oferit de Dnul Ion Banari, lector universitar, cercetător științific superior.

BANARI, I. Îndrumări metodice la Bioetică / Ion Banari. – Chişinău : Print-Caro, 2022. –  286 p. (30 ex.)

Îndrumările metodice constituie o important sursă de abilităţi ce vine să întregească şi să dezvolte pe cele medicale, oferind, prin aceasta, o contribuţie la formarea profesională a viitorului specialist în sănătate.

Materialul didactic este destinat atât mediciniştilor, medicilor rezidenţi, cât şi medicilor practicieni.

Această elaborare metodică a fost realizată în cadrul proiectului “Abordarea interdiciplinară bioetico-socio-medicală a contingentului vulnerabil de populaţie cu stare severă de sănătate şi posibilităţile de reabilitare”.

Publicația reprezintă un suport informaţional de valoare pentru comunitatea medicală şi se regăseşte în sălile de lectură ale Bibliotecii Ştiinţifice Medicale, dar şi în Biblioteca Electronică Didactică.  Vă invităm la lectură!

20 DE EXEMPLARE DE CARTE OFERITE ÎN DAR BIBLIOTECII DE DNA LARISA ROTARU, CONF. UNIV., DR. ÎN ŞT. MED, DISCIPLINA DE REUMATOLOGIE ŞI NEFROLOGIE, DEPARTAMENTUL MEDICINĂ INTERNĂ

Administrația Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a USMF “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova  își exprimă recunoștința  şi aduce sincere mulțumiri pentru darul oferit de Dna Larisa Rotaru, conf. univ., dr. în şt. med, Disciplina de Reumatologie şi Nefrologie, Departamentul Medicină Internă. 

ROTARU, L. Guta: noi progrese în diagnosticul şi managementul unei afecţiuni vechi : Monografie / Larisa Rotaru. – Chişinău : Garomont-Studio, 2022. –  184 p. (20 ex.)

Această publicaţie apare cu suportul financiar al Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Dezvoltare, în cadrul “Programelor de Postdoctorat”, proiectului “Comorbidităţi în gută: studio polimorfizmului clinic, diagnosticului, strategii de tratament şi prognostic”.

Publicația reprezintă un suport informaţional de valoare pentru comunitatea medicală şi se regăseşte în sălile de lectură ale Bibliotecii Ştiinţifice Medicale. Vă invităm la lectură!

ACCES LA DUODECIM EVIDENCE-BASED MEDICINE (EBM) GUIDELINES

Stimați utilizatori,

          Biblioteca Științifică Medicală oferă acces la o nouă resursă informațională – Duodecim EBMG.  EBM Guidelines  reprezintă o colecție unică de ghiduri privind medicina bazată pe dovezi, aplicată în îngrijirea primară a pacientului. Actualizate continuu, ghidurile EBM reflectă evoluția medicinei clinice, constituind o sursă importantă de informații practice pentru îngrijirea primară, cît și un instrument util care reflectă experiența clinică reală.

EBM Guidelines include:

Aproximativ 1000 de ghiduri practice de îngrijire primară, acoperind o varietate de afecțiuni medicale: practici medicale, dermatologie, neurologie, cardiologie, boli infecțioase etc;
Peste 4000 de rezumate axate pe dovezi științifice;
O bibliotecă digitală care include 1500 de fotografii și imagini ale afecțiunilor dermatologice rare, electrocardiograme și imagini ale patologiilor oculare.
Link de acces: http://www.ebm-guidelines.com

Notă: Acces în bază de IP instituțional

LIVRAREA SETURILOR DE MANUALE PENTRU SEMESTRUL 2

În atenția studenţilor an. I-III!

Secția împrumut de publicații la domiciliu va livra seturile de manuale pentru studenţii an. 1-3 începând cu data de 30 ianuarie conform graficului:

vezi listele pe https://library.usmf.md/ro/noutati/livrarea-seturilor-de-manuale-pentru-semestrul-2

DONAŢIE DE CARTE OFERITĂ DE DNUL NICOLAE CHELE, DOCTOR HABILITAT ÎN ŞTIINŢE MEDICALE, CONFERENŢIAR UNIVERSITAR

Administrația Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a USMF “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova  își exprimă recunoștința  şi aduce sincere mulțumiri pentru darul oferit, Dlui Nicolae Chele, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, şi colectivului de autori.

Chele, Nicolae. Anestezia în stomatologie şi chirurgia oro-maxilo-facială : Monografie / Nicolae Chele, Gabriela Motelica, Doriana Agop-Forna ; USMF “Nicolae Testemiţanu”, UMF “Gr. T. Popa”. – Chişinău : S. N., 2022 (Tipografia – Sirius). – 195 p.: fig., scheme, tab.  (4 ex.)
 

Extracţia dentară – tehnici, accidente şi complicaţii / Nicolae Chele, Gabriela Motelica, Oleg Zănoagă, Eugeniu Slabari ; Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, USMF “Nicolae Testemiţanu”, Catedra oro-maxilo-facială şi implantologie orală “Arsenie Guţan”. – Chişinău : S. n., 2022 (Tipografia – Sirius). – 143 p.: fig., tab. (4 ex.)
Manualul este destinat studenţilor Facultăţii de Stomatologie, rezidenţilor cu profil stomatologic şi medicilor stomatologi, cu scopul de îmbunătăţire a predării şi a calităţii însuşirii tematicii respective.

Chele, Nicolae. Caiet de practică: pentru studenţii Facultăţii de Stomatologie / Nicolae Chele, Gabriela Motelica ; USMF “Nicolae Testemiţanu”, Catedra oro-maxilo-facială şi implantologie orală “Arsenie Guţan”. – Chişinău : CEP Medicina, 2022 (Tipografia nr. 1). – 32 p. : tab.
 

Chele, Nicolae. Practice notebook for Dentistry Faculty Students / Nicolae Chele, Gabriela Motelica ; Nicolae Testemitanu SUMPh, Catedra oro-maxilo-facială şi implantologie orală “Arsenie Guţan” . – Chişinău : CEP Medicina, 2022 (Tipografia nr. 1). – 32 p. : tab.
 

Chele, Nicolae. Практическая тетрадь : для студентов Стоматологического Факультета / Nicolae Chele, Gabriela Motelica ; ГУМФ им. Николае Тестемицану, Кафедра челюстно-лицевой хирургии и дентальной имплантологии  “Арсение Гуцан”. – Кишинэу : CEP Medicina, 2022 (Tipografia nr. 1). – 32 cт. : таб.
 

 Publicațiile reprezintă un suport informaţional de valoare pentru întreaga comunitate universitară medical.

DONAŢIE DE CARTE OFERITĂ DE DNUL SERGIU MATCOVSCHI, DOCTOR HABILITAT ÎN ŞTIINŢE MEDICALE, PROFESOR UNIVERSITAR, ŞEF DEPARTAMENT MEDICINĂ INTERNĂ

Administrația Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a USMF “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova  își exprimă recunoștința  şi aduce sincere mulțumiri pentru darul oferit şi cuvintele de felicitare, Dlui Sergiu Matcovschi, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, şef departament Medicină internă, şi colectivului de autori.

 Matcovschi, Sergiu. Despre cai, zebra, briciul lui Occam şi raţionamentul clinic: (Metodologia diagnosticului diferenţial pe înţelesul studentului) / Sergiu Matcovschi. – Chişinău: S. N., 2022 (Bons Offices). – 23 p.: fot.  (10 exemplare)

Bronhopneumopatia obstructivă cronică: (Diagnostic şi tratament). Recomandare metodică / Svetlana Eremciuc, Sergiu Matcovschi, Eudochia Ţerna, Valentin Calancea; Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, USMF “Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău: S. n., 2022(Bons Offices). – 58 p. : fig., tab. (10 exemplare)

 Publicațiile reprezintă un suport informaţional de valoare pentru studenţi şi cei interesaţi de tematica abordată şi se regăsesc în sălile de lectură ale Bibliotecii Ştiinţifice Medicale, iar varianta full-text, pe pagina web a Bibliotecii, în Biblioteca Electronică Didactică. 

DONAŢIE DE CARTE OFERITĂ DE DUMITRU CHESOV, CONF. UNIV.  

Administrația Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a USMF “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova  își exprimă recunoștința  şi aduce sincere mulțumiri pentru darul oferit de Dumitru Chesov, conf. univ.  

CHESOV, D. Tuberculoza: diagnostic şi tratament în era multidrog rezistenţei / Dumitru Chesov; USMF “Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău: S. n., 2022. – 224 p. (5 ex.)

Lucrarea este publicată în cadrul proiectului finanţat de către Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare “Optimizarea diagnosticului şi eficientizarea tratamentului tuberculozei”, nr. 21.00208.8007.01/PD II.

Publicația reprezintă un suport informaţional de valoare pentru comunitatea medicală şi se regăseşte în sălile de lectură ale Bibliotecii Ştiinţifice Medicale. Vă invităm la lectură!

DONAŢIE DE CARTE OFERITĂ DE SOCIETATEA PSIHIATRILOR, NARCOLOGILOR, PSIHOTERAPEUŢILOR ŞI PSIHOLOGILOR CLINICIENI DIN REPUBLICA MOLDOVA, ÎN PERSOANA DNEI DR. ÎN MEDICINĂ, CONF. UNIV., PREŞEDINTA SPNPPC, JANA CHIHAI

Administrația Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a USMF “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova  își exprimă recunoștința şi aduce sincere mulțumiri pentru darul oferit de Societatea Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuţilor şi Psihologilor Clinicieni din Republica Moldova, în persoana Dnei dr. în medicină, conf. univ., preşedinta SPNPPC, Jana Chihai.

Kraan, Karel. Ghid de intervenţie în urgenţele psihiatrice / Karen Kraan, Jana Chihai; Ministerul Sănătăţii al RM, USMF “Nicolae Testemiţanu”, Catedra de Psihiatrie, Narcologie şi Psihologie Medicală. – Chişinău: S.n., 2022. – 160 p. (50 de ex.)
Tulburarea afectivă bipolară : protocol clinic naţional PCN-292 / Anatol Nacu, Mircea Revenco, Ralph Kupka [et al.]; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al RM. – Chişinău: S.n., 2019. – 100 p. (50 de ex.)
Demenţa : protocol clinic naţional PCN-389 / Ministerul Sănătăţii al RM. – Chişinău: S.n., 2022. – 124 p. (50 de ex.)
Tulburări de spectru autist la copil şi adult : protocol clinic naţional PCN-348 / Anatol Nacu, Jana Chihai, Larisa Boronin [et al.]; Ministerul Sănătăţii al RM. – Chişinău : S. n., 2022. – 96 p. (15 ex.)
Tulburarea cu deficit de atenţie / hiperactivitate (ADHD) : protocol clinic naţional PCN – 368/ Anatol Nacu, Jana Chihai, Ion Coşciug [et al.]; Ministerul Sănătăţii al RM. – Chişinău : S. n., 2022. – 116 p. (50 de ex)
Publicaţiile au  fost elaborate de grupul de lucru al Catedrei Psihiatrie, Narcologie şi Psihologie Medicală  cu suportul proiectului MENSANA – “Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în Moldova”, finanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, implementat de Institutul de Sănătate Mintală şi Adicţii Trimbos (Olanda), în parteneriat cu Luzerner Psychiatrie (Elveţia) şi Liga Română pentru Sănătatea Mintală (România).

 Publicațiile reprezintă un suport informaţional de valoare şi se regăsesc în sălile de lectură ale Bibliotecii Ştiinţifice Medicale, iar varianta full-text, pe pagina web a Bibliotecii, în Biblioteca Electronică Didactică.