Biblioteca Științifică Medicală

Start here

Rezultatele chestionării bibliotecarilor “Care este rolul bibliotecarului în Cunoașterea Științifică“?

În săptămâna Accesului Deschis 2019 cu genericul „Deschis pentru cine? Echitate în Cunoștințe Deschise“, Biblioteca Științifică Medicală a USMF „Nicolae Testemițanu“ a chestionat colaboratorii Bibliotecii la capitolul „Care este rolul bibliotecarului în Cunoașterea Științifică?“.

Răspunsurile, pe care le-au oferit bibliotecarii denotă procentul înalt de cunoștințe, pe care le posedă în domeniul de Cunoaștere Științifică. Colaboratorii Bibliotecii Științifice Medicale consideră că rolul bibliotecarului, în deosebi într-o bibliotecă academică, constă în:

 • Organizarea și gestionarea informațiilor
 • Crearea bazelor de date
 • Promovarea resurselor în acces deschis și asigurarea accesului la ele
 • Diseminarea rezultatelor cercetărilor
 • Promovarea accesului deschis la informații, a științei deschise, cunoștințelor deschise
 • Ghidarea și instruirea beneficiarilor în regăsirea informațiilor
 • Crearea repozitoriilor instituționale pentru arhivarea rezultatelor cercetărilor
 • Formarea Culturii informației a cercetătorilor
 • Studierea comportamentului informațional și a necesităților în informație a utilizatorilor.
 • Identificarea problemelor în domeniul de cercetare

Colaboratorii Bibliotecii Științifice Medicale sunt conștienți de rolul strategic pe care îl are biblioteca și bibliotecarul în cadrul societăţii informaţionale, identificând permanent noi posibilităţi de optimizare a serviciilor oferite utilizatorilor.

Rezultatele sondajului “Cum înțelegeți mișcarea Accesului Deschis“?

În săptămâna Accesului Deschis 2019 cu genericul „Deschis pentru cine? Echitate în Cunoștințe Deschise“, Biblioteca Științifică Medicală a USMF „Nicolae Testemițanu“ a organizat un sondaj, la care au participat 62 beneficiari ai Bibliotecii. Scopul sondajului a constat în relevarea cunoștințelor respondenților privind Accesul Deschis, Știința Deschisă și a Cunoștințele Deschise.

Pentru definirea Accesului Deschis au fost propuse următoarele variante:
a. Un fenomen social
b. O cercetare științifică
c. O mișcare
d. Accesarea liberă a literaturii online
e. O revistă

Beneficiarii au răspuns după cum urmează:

Varianta a – 4

Varianta b – 5

Varianta c – 5

Varianta d – 48

Varianta e – 0

Pentru termenul de Știință Deschisă au fost propuse 4 variante de răspuns:

 1. Cercetare științifică
 2. Mecanism de organizare a cercetării științifice
 3. Criză informațională
 4. O problemă

Beneficiarii au răspuns după cum urmează:

Varianta a – 12

Varianta b – 47

Varianta c – 2

Varianta d – 1

A treia întrebare a fost formulată după cum urmează: Pentru cine sunt cunoștințele Deschise ?

S-au propus 4 variante de răspuns:

 1. Profesori
 2. Studenți
 3. Bibliotecari
 4. Cercetători

Beneficiarii au răspuns după cum urmează:

Varianta a – 1

Varianta b – 17

Varianta c – 18

Varianta d – 26

Din rezultatele obținute stabilim, că majoritatea respondenților au cunoștințe generale aproximative despre Acces Deschis, Știința Deschisă și Cunoștințe Deschise. Colaborarea bibliotecarilor cu studenții, rezidenții, profesorii continuă a fi o muncă asiduă zilnică în furnizarea de cunoștințe la subiectele menționate.

ZIUA BAZELOR DE DATE ŞTIINŢIFICE

Pe data de 25 octombrie 2019 Biblioteca Ştiinţifică Medicală a organizat “Ziua bazelor de date ştiinţifice”  în cadrul Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis. Pe parcursul zilei, utilizatorii au avut posibilitatea să cunoască produsele informaţionale Cambridge Journals Online şi SAGE Research Methods, resurse finanţate în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”.

TRAINING PRIVIND ACCESAREA RESURSELOR INFORMAȚIONALE DE PROFIL MEDICAL ȘI FARMACEUTIC ÎN CADRUL CATEDREI MEDICINĂ DE LABORATOR

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis la informaţie este un prilej deosebit de a continua activităţile de promovare a resurselor informaționale de profil medical și farmaceutic. În data de 23 septembrie 2019, Biblioteca Științifică Medicală a organizat un training privind accesarea resurselor informaționale de profil medical și farmaceutic în cadrul Catedrei Diagnostic de Laborator Clinic. Trainingul a avut ca scop instruirea colaboratorilor catedrei privind accesarea resurselor informaționale de profil medical și farmaceutic.

Participanţii au manifestat un interes deosebit faţă de Scopus, care este o bază de date bibliografică şi bibliometrică în format online. Deasemeni a fost prezentat şi Mendeley Reference Manager, un soft de destiune a  referinţelor bibliografice.

Participanții s-au implicat activ în cadrul instrurii și au dezvoltat abilități de utilizare a resurselor prezentate.

PREZENTAREA BAZELOR DE DATE DE PROFIL MEDICAL, RESURSELOR INFORMAȚIONALE PRIVIND MEDICINA BAZATĂ PE DOVEZI, RESURSELE BAZEI DE DATE SAGE RESEARCH METHODS

În cadrul Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis, pe data de 22.10.2019, Biblioteca Științifică Medicală a organizat campania de promovare a bazelor de date de profil medical şi farmaceutic, resurselor informaționale privind medicina bazată pe dovezi, resurselor în acces deschis (Pubmed, Scintific Electronic Library Online (SCIELO), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Free Medical Journals, PLOS Medicine, etc. şi resursele bazei de date SAGE Research Methods. Evenimentul a fost organizat pentru colaboratorii catedrei Optometrie a USMF „Nicolae Testemițanu”.

Membrii catedrei au manifestat un interes sporit faţă de resursele informaționale privind medicina bazată pe dovezi şi resursele în acces deschis.

© USMF citește mai mult pe https://library.usmf.md/ro/noutati/prezentarea-bazelor-de-date-de-profil-medical-resurselor-informationale-privind-medicina

SĂPTĂMÂNA INTERNAȚIONALĂ A ACCESULUI DESCHIS LA INFORMAȚIE 21-27 OCTOMBRIE 2019

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis (AD) este un eveniment care se desfăşoară anual la nivel global. În anul curent, Săptămâna Accesului Deschis se desfăşoară în perioada 21-27 octombrie cu genericul „Deschis pentru cine? Echitate în cunoștințe deschise”. Cu această ocazie, Biblioteca Ştiinţifică Medicală (BŞM) va desfășura un program amplu de activităţi, cu scop de informare și promovare a Accesului Deschis la informație, destinat comunității științifice medicale din țară.

Biblioteca Științifică Medicală a USMF „Nicolae Testemițanu” Vă îndeamnă la cooperare pentru a promova și a participa activ la inițiativa Accesului Deschis! Vă invităm să participaţi activ la activităţile organizate de BŞM în cadrul Săptămânii Accesului Deschis! Pentru mai multe informații, urmărește-ne zilnic pe site-ul BȘM!!!

Vezi programul pe site-ul Bibliotecii Științifice Medicale!

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ „BIBLIOTECILE ACADEMICE ÎN MEDIUL INFORMAȚIONAL MODERN”

În perioada 15-18 octombrie curent, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a marcat 74 de ani de activitate. Cu acest prilej, la data de 17 octombrie, Biblioteca Științifică Medicală a organizat în cadrul Secțiunii 13, Conferința Științifică „Bibliotecile academice în mediul informațional modern”.

Conferința a fost prezidată de directorul Bibliotecii Științifice Medicale, Liubovi Karnaeva, care a salutat prezența și și-a exprimat respectul față de cei prezenți. Dna director a făcut o incursiune în istoria și activitatea Bibliotecii.

Cu un mesaj de felicitare pentru angajații Bibliotecii din partea administrației USMF „Nicolae Testemițanu” a venit dnul Emil Ceban, noul rector ales al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, profesor, doctor habilitat în științe medicale. Rectorul a adus bibliotecarilor mulțumiri pentru asigurarea informațională calitativă a proceselor de instruire și cercetare medicală.

Conferința a întrunit pentru discuții și dezbateri circa 53 de reprezentanți ai bibliotecilor universitare din Republica Moldova, România, Lituania. Deasemenea, la eveniment au fost prezenți profesori din cadrul facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării, specialitatea Biblioteconomie și Asistență Informațională, USM, și masteranzii programului „Managementul instituțiilor infodocumentare”.

Evenimentul a culminat cu adoptarea unei rezoluții, participanţii la Conferinţă au remarcat o tendinţă pozitivă în dezvoltarea bibliotecilor academice prin diversificarea serviciilor informaţionale, implicarea activă în procesul de promovare a rezultatelor cercetărilor, sporirea vizibilitatea cercetarii si  instituţiilor etc. În special au fost menţionate următoarele momente:

Bibliotecile academice sunt pertenere de nădejde pe parcursul întregului ciclu de cercetare universitară, de la informare până la diseminare.
Serviciile bibliometrice oferite de biblioteci reprezintă un suport considerabil pentru procesul de evaluare şi autoevaluare a activităţii de cercetare şi a cercetătorilor universitari.
Bibliotecile oferă suport în gestionarea datelor de cercetare pentru comunitatea ştiinţifică universitară.
În baza rapoartelor audiate şi a discuţiilor ce au urmat, participanţii au înaintat următoarele recomandări:

1. Optimizarea comunicării instituţionale a tuturor participanţilor la procesul ştiinţific (biblioteca, departamentul ştiinţă, şcoala doctorală etc.).

2. În contextul schimbărilor care au intervenit în mediul informaţional, datorită aplicării TIC, bibliotecile universitare trebuie să fie cât mai flexibile, să accepte şi să se adapteze la noile tendinţe şi paradigme ale comunicării informaţionale.

3. Diversificarea formelor de instruire şi consultanţă în cadrul Centrelor de scriere academică, privitor la publicarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice etc.

4. Implicarea mai activă a bibliotecilor în sporirea vizibilităţii producţiei ştiinţifice universitare.

Masă rotundă „Limitele protecției dreptului de autor și a drepturilor conexe în constituirea și organizarea conținuturilor digitale”

În data de 19 aprilie, Biblioteca Științifică Medicală a USMF ”Nicolae Testemițanu” în colaborare cu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova a organizat o masă rotundă cu genericul „Limitele protecției dreptului de autor și a drepturilor conexe în constituirea și organizarea conținuturilor digitale”.  La activitate au participat 32 bibliotecari de la Biblioteca Științifică Medicală a USMF ”Nicolae Testemițanu”, Biblioteca Centrală Universitară a USM, Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM și Biblioteca Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie ”Raisa Pacalo”, Biblioteca Științifică a Academiei de Administrare Publică din Chișinău.

Invitați speciali ai întrunirii au fost Andrei Moisei, consultant principal, Secția comunicare și instruire, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și Rodica Crîjanovschi, specialist superior, Secția comunicare și instruire, AGEPI.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Cărții și a Dreptului de autor oaspeții au fost invitați să vizualizeze expoziția: ”23 aprilie – Ziua Cărții și a Dreptului de Autor”.

Loc de desfăşurare: Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF „Nicolae Testemiţanu”, Centrul de Informare INFOMEDICA nr. 3, (str. N. Testemițanu, 29, Spitalul Clinic Republican, et. 3).

BIBLIOTECARII PREOCUPAŢI DE EDUCAŢIA MEDIATICĂ ÎN COMUNITATE

În perioada 16-19 aprilie curent, 15 bibliotecari din cadrul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale şi Centrului de Excelenţă în Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”  au participat la training-ul privind educaţia mediatică în biblioteci. Evenimentul a avut loc la Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu” din RM. Trainingul a fost moderat de formatorul Olesea Dobrea, şef secţie Automatizare Tehnologii de Bibliotecă şi Cercetare, BŞM.

Iniţial, formatorul a făcut o incluziune în sensul noţiunii de educaţie mediatică. Le-a vorbit participanţilor despre training-ul organizat în vederea formării formatorilor de educaţie mediatică, organizat de IREX Europe în colaborare cu Internews Moldova (programul Media M).

În cadrul training-ului au fost abordate subiecte precum:

Mass-media, funcţiile şi mijloacele media, factorii comunicării, principiile media.
Noile media. Mediile de socializare. Neticheta şi comunicarea online.
Ştirea, structura şi principiile ştirii, exigenţe de scriere a unei ştiri, evaluarea  corectă a ştirilor, fenomenul dezinformării şi manipulării media, fakenews şi breakingnews.
Etapele de elaborare a unui articol şi cele de realizare a unui interviu.
Instruirea s-a axat pe dezvoltarea gândirii critice a formabililor, cultivarea abilităţilor de analiză, evaluare, diferenţierea unei ştiri false de una veridică, cultura comunicării online, scrierea unei ştiri, a unui articol media etc. Formatorul a preluat şi utilizat diverse metode şi tehnici noi de predare – învăţare, de eficientizare a lecturii şi gândirii critice.

Totodată, participanţii la training au avut posibilitatea să aplice în practică cunoştinţele obţinute. Astfel, au dat dovadă de spirit analitic şi de sinteză, creativitate şi sinergie. La finele instruirii, bibliotecarii au completat chestionarele de evaluare a training-ului.  Feedbackul a fost unul pozitiv. Respondenţii au apreciat cursul ca fiind foarte util şi interesant, care îi va ajuta atât în activitatea profesională, cât şi în viaţa de zi cu zi. „Sunt încrezută că acest training mă va ajuta să mă descurc în fluxurile enorme de informaţii, voi putea zice stop fals, stop manipulării şi dezinformării, stop intoxicării informaţionale”, susţine Victoria Ghidirim, bibliotecar BŞM.

„Cursul de educație mediatică m-a surprins pozitiv prin metoda de predare și originalitate. Am remarcat cât de creativi pot fi bibliotecarii BȘM. Pot să spun cu certitudine că, mi-am îmbogățit cunoștințele care ulterior le voi aplica în realizarea unor proiecte în cadrul bibliotecii. Aș vrea să aduc mulțumiri colegelor care au depus efort, răbdare și perseverență în organizarea și predarea cursului ”Educație pentru media în biblioteci”, menționează Elena Carpovici, bibliotecar principal, BȘM.

De asemenea, bibliotecarii au apreciat la cel mai înalt nivel prestaţia formatorului şi gradul de accesibilitate şi claritate în prezentare: „ne-am dori să avem la toate instruirile viitoare un trainer la fel de pregătit, competent, receptiv şi inteligent” a conchis Ludmila Covalschi, şef sector BŞM.

Instruirea a fost asistată de directorul BŞM, Liubovi Karnaeva. În semn de apreciere pentru participare şi implicare activă, au fost oferite certificate de participare tuturor celor prezenţi

DSC_0196DSC_0200DSC_0272DSC_0296DSC_0321DSC_0356_0DSC_0373.JPG

EDUCAȚIA PENTRU MEDIA ÎN BIBLIOTECĂ

În perioada 08.04-11.04.2019 la Biblioteca Științifică Medicală a IP USMF „Nicolae Testemițanu“ a avut loc instruirea privind Educația Mediatică cu genericul „Educația pentru Media în Bibliotecă”. Formatorul training-ului a fost Angela Gheorghița, bibliotecar principal în Secția Automatizare Tehnologii de Bibliotecă și Cercetare a  Bibliotecii Științifice Medicale a IP USMF „Nicolae Testemițanu“, participanta cursului „Promovarea educației mediatice prin intermediul bibliotecilor“. Cursul a fost organizat de IREX-Europa în parteneriat cu programul Novateca și cu suportul financiar al Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă al Departamentului de Stat american și face parte din proiectul Consolidarea Presei Independente și Educație Mediatică în Moldova.

Un grup de 10 bibliotecari din diferite subdiviziuni ale bibliotecii au avut posibilitatea să cunoască și să analizeze terminologia din domeniu precum ar fi:

 • Noile media
 • Media de socializare
 • Neticheta și comunicarea online
 • Știrea
 • Calitățile știrii, etc.

Au avut loc discuții despre piramida inversată – baza creării unei știri corecte și atractive.

Participanții training-ului au menționat tehnicile interactive de predare care au contribuit la dezvoltarea abilităților de concentrare și a logicii de gândire. La  instruirea finală bibliotecarii au avut sarcina de a elabora câte o știre și au completat Chestionarul de evaluare constituit din trei capitole: Conținut, Organizare.

La capitolele date au fost obținute următoarele rezultate:

 1. Informația a fost explicită, prezentată accesibil și clar.
 2. Instruirea va contribui la dezvoltarea personală și profesională a participanților
 3. Informațiile au fost asimilate rapid si corect, date fiind răspunsurile relevante la următoarele întrebări: ce este educația mediatică? ce este știrea? care este structura știrii? care sunt funcțiile mass-media?.
 4. Bibliotecarii au exprimat  dorința de a participa la mai multe instruiri de așa tip.

Instruirea privind Media in Bibliotecă a fost foarte utilă si importantă, dovadă fiind prezenta Doamnei Director Liubovi Karnaeva care a avut plăcerea să înmâneze Certificatele de participare colegilor.

20190415_103101120190408_09460220190410_104239IMG-26096bf7681cd469e4bcb8f51284bfa4-VIMG-f52afa9aa38383361da2e9cfd6468d17-VIMG-b580addbf66d5a59260993b42ba7d126-V20190408_09510620190408_093921