Biblioteca Științifică Medicală

Start here

Reclame

Masă rotundă „Abordarea dilemelor medicale în politicile europene de sănătate”

În data de 03.12.2018, Centrul de Informare Europeană din cadrul Bibliotecii Științifice Medicale în colaborare cu Catedra de filosofie și bioetică a IP USMF „Nicolae Testemițanu“ au organizat masa rotundă cu genericul „Abordarea dilemelor medicale în politicile europene de sănătate“, cu participarea cadrelor didactice și a studenților anului IV de la Facultatea de Medicină de la IP USMF “Nicolae Testemițanu”. Relațiile dintre Uniunea Europeană (UE) și Republica Moldova sunt profunde și pluridimensionale. Republica Moldova participă la multe acorduri și programe ale UE, implementând strategiile politice europene medicale cu scop de organizare și monitorizare a problemelor existente. Instituția internațională, preocupată de acest subiect este Consiliul Europei, care studiază și lansează strategii eficiente menite să reglementeze diverse dileme morale, survenite în urma progresului tehnico-științific. În cadrul mesei rotunde cadrele didactice, Dr. Hab., conf. Univ. Vitalie Ojovanu, Dr. conf. univ. Anatolie Eșanu, dr. lect. univ. Ludmila Rubanovici, lector univ. Daniela Rusnac, lect. univ. Viorel Cojocaru au prezentat rapoarte, în care au vorbit despre corelarea activității medicale în cadrul unic European medical prin identificarea, reflectarea și conștientizarea ei pentru Republica Moldova.

Următoarele rapoarte au fost prezentate de studenții anului IV: Luminița Calaraș, Alexandru Pușnei, grupa M1510, Mihaela Stoica, Anal Baluțel, gr. M1510, Valeria Cuprian, Emilia Surugiu, gr. M1507, Renat Petrachi, gr. M1507:

  1. Avortul – dilemă mereu actuală a civilizației și medicinii europene.
  2. Eutanasia drept subiect de abordare social-religioasă și etică.
  3. Mama surogat în câmpul abordărilor bioetice.
  4. Aspecte ale afecțiunilor oncologice în cadrul disputelor morale.

Atât cadrele didactice, cât și studenții au menționat, că este necesară formarea unei generații de medici instruiți care să facă față diferitor situații neordinare în activitatea lor. Reprezentanții domeniului medical și publicul larg trebuie să fie sensibilizați de consecințele nefaste, care pot să apară în deosebi în spațiul autohton, care este de fapt o zonă de tranziție de durată, o societate care din punct de vedere moral, juridic și politic se află abia la etapa de pregătire și înțelegere a unor astfel de provocări.

Participanților cu comunicări li s-au oferit cadouri din partea Bibliotecii Științifice Medicale și a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Reclame

Ziua Mondială a Diabetului

Ziua Mondială a Diabetului are loc în fiecare an în data de 14 noiembrie la iniţiativa Federaţiei Internaţionale de Diabet (IDF), cu sprijinul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

În acest an, Campania Mondială a Zilei Diabetului se concentrează pe tema Familia și Diabetul.

Cu acest prilej, Biblioteca Ştiinţifică Medicală a IP USMF „Nicolae Testemiţanu” organizează o expoziţie tematică: „14 noiembrie – Ziua Mondială a Diabetului”, în Sala de Lectură nr. 3 (str. Nicolae Testemițanu, 29, Spitalul Clinic Republican, et. 3), unde sunt expuse publicaţii ce reflectă diverse aspecte ale  diabetului zaharat.

Biblioteca Științifică Medicală a USMF ”Nicolae Testemițanu” – participant la Ziua internaţională a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare ”Ştiinţa, un drept al omului”

În data de 10 noiembrie în Republica Moldova a fost sărbătorită Ziua Internațională a științei pentru pace și dezvoltare (World Science Day for Peace and Development) cu genericul ”Ştiinţa, un drept al omului”, marcată în fiecare an sub egida Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNSECO). Evenimentul a avut loc în incinta Muzeului Național de Istorie al Moldovei.

Biblioteca Științifică Medicală a participat la acest eveniment cu o expoziție de carte în care a inclus cele mai valoroase publicații științifice, elaborate de corpul profesoral-didactic al USMF ”Nicolae Testemițanu“ și publicate  în anii 2017-2018 (monografii, materiale ale conferințelor științifice, ediții de ultima oră a Revistei de Științe ale Sănătății din Moldova ş.a.).

 

 

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis la Informație (23-29 octombrie 2017)

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis (AD) este un eveniment care se desfăşoară anual la nivel global. În anul curent, Săptămâna Accesului Deschis se desfăşoară în perioada 23-29 octombrie cu genericul „Open in order to…”. Cu această ocazie, Biblioteca Ştiinţifică Medicală (BŞM) va desfășura un program amplu de activităţi, cu scop de informare și promovare a Accesului Deschis la informație, destinat comunității științifice medicale din țară.

Accesul Deschis este una dintre cele mai progresiste mişcări ale cercetătorilor, având ca obiectiv principal promovarea ideii accesului liber la informaţia ştiinţifică. Accesul Deschis este accesul on-line, gratuit, imediat la textul integral al articolelor ştiinţifice pentru oricine, oricînd şi oriunde, în toată reţeaua globală.

Săptămâna Accesului Deschis este o oportunitate pentru comunitatea academică şi de cercetare pentru a continua să înveţe despre beneficiile potenţiale ale Accesului Deschis, de a împărtăşi ceea ce au învăţat cu colegii, şi de a inspira o participare mai largă în promovarea Accesului Deschis ca o nouă normă în învăţământ şi cercetare.

Joi, 19 octombrie 2017, în cadrul Conferinței Științifice consacrate celor 90 de ani de la nașterea medicului ilustru Nicolae Testemițanu, Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu” a dat startul Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis cu comunicarea: „Repozitoriul Instituţional în ştiinţe medicale al USMF „Nicolae Testemiţanu” – noi direcţii de dezvoltare”.

Biblioteca Științifică Medicală a USMF „Nicolae Testemițanu” Vă îndeamnă la cooperare pentru a promova și a participa activ la inițiativa Accesului Deschis! Vă invităm să participaţi activ la activităţile organizate de BŞM în cadrul Săptămânii Accesului Deschis! Pentru mai multe informații, urmărește-ne zilnic pe site-ul BȘM.

OA 2017

Lansarea Anului Nicolae Testemiţanu

„Şi medicii pleacă în eternitate…”

anul Nicolae Testemitanu logoPe data de 28 februarie 2017, la Drochia, a avut loc lansarea Anului Nicolae Testemiţanu, organizată de Biblioteca Publică Raională din Drochia și Biblioteca Științifică Medicală USMF „Nicolae Testemițanu”. La eveniment au participat: Olga Cernețchi, prorector pentru asigurarea calității și integrării în învățământ al USMF „Nicolae Testemiţanu”; Tudor Grăjdianu, dr. hab. în şt. med., prof. univ.; Alexandru Lavric, director al Muzeului USMF „Nicolae Testemiţanu”; Nina Cereteu, primar al oraşului Drochia; Vitalii Josanu, vicepreşedinte al raionului Drochia; Liubovi Karnaeva, director Biblioteca Ştiinţifică Medicală; bibliotecari din cadrul BŞM şi alte biblioteci săteşti din circumscripţia raionului Drochia; profesori de la baştina lui Nicolae Testemiţanu; discipoli, colegi şi oameni care l-au cunoscut îndeaproape pe Nicolae Testemiţanu.
„A vorbi despre un om la trecut, rişti să fii criticat de cei care l-au cunoscut, a vorbi despre o persoană la prezent, este acelaşi risc de a fi în discordanţă cu cel despre care vorbeşti”, astfel şi-a început discursul Petru Ababii, şeful Secţiei Cultură a Raionului Drochia. Dnul Ababii a menţionat că: „Testemiţanu este glorificat şi astăzi şi va ramâne viu prin acei discipoli care i-a format de-a lungul timpurilor în Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, prin acei profesori, prin acei pacienţi pe care i-a tratat, şi tot ce a făcut în întreaga sa activitate de medic, profesor, şef de catedră, rector, ministru al sănătăţii şi nu în ultimul rând ca om”.

Olga Cernețchi, prorector pentru asigurarea calității și integrării în învățământ al USMF „Nicolae Testemiţanu”, a menţionat că, atât pentru USMF „Nicolae Testemiţanu”, cât şi pentru Biblioteca Ştiinţifică Medicală este o onoare să participe la prima manifestare de amploare consacrată memoriei acestui mare om al neamului nostru, Nicolae Testemiţanu, aceasta fiind un bun prilej de a-i aduce un omagiu pentru tot ceea ce reprezintă Nicolae Testemițanu pentru fiecare astăzi – ilustru savant, iscusit profesor, rector și ministru al sănătății.
Dna prorector a vorbit despre numele lui Nicolae Testemiţanu drept nume devenit narativ, nume care perpetuă în timp, deoarece astăzi multe şcoli, edificii, spitale, străzi, îi poartă numele. În acest context, s-a specificat că cel mai mare edificiu şi cea mai mare mândrie ar fi fost pentru dlui – Universitatea, care din anul 1993 îi poartă numele. Cei care activează în universitate îi simt în permanenţă prezenţa.

Dna prorector a adresat cuvinte de mulţumire organizatorilor, Bibliotecilor care au avut curajul de a organiza acest eveniment dedicat lui Nicolae Testemiţanu. Din numele USMF „Nicolae Testemiţanu” şi a Bibliotecii Ştiinţifice Medicale, a oferit cadouri pentru biblioteca gazdă.
Tudor Grăjdianu, dr. hab., prof. univ., discipolul lui Nicolae Testemiţanu, a vorbit despre activitatea ştiinţifică a lui Nicolae Testemiţanu. Dnul profesor a adus sincere mulţumiri celor ce au contribuit la organizarea acestui eveniment, dnei director a BŞM, Liubovi Karnaeva, care a depus maxim efort ca Universitatea să fie parte a acestui eveniment.
Nina Cereteu, primar al oraşului Drochia, în numele APL a salutat prezenţa tuturor la acest eveniment, şi a menţionat că Nicolae Testemiţanu a fost un remarcabil om, savant, academician, dar mai presus de toate a fost şi este un om notoriu al RM.
Despre suferinţele lui Nicolae Testemiţanu a vorbit dnul Alexandru Lavric, directorul Muzeului USMF „Nicolae Testemiţanu”. Dlui s-a referit la Nicolae Testemiţanu prin citatul unui filosof rus: „Un savant adevărat rămâne un simplu om, iar memoria lui e păstrată de generaţii”. Dnul director a mai menţionat că învingătorii nu renunţă, iar cei ce renunţă nu pot deveni învingători, iar Nicolae Testemiţanu n-a renunţat, el a luptat până în pânzele albe.
Vitalii Josanu, vicepreşedinte al raionului Drochia, a salutat prezenţa tuturor la acest eveniment şi, din numele aparatului preşedintelui raionului, a mulţumit fiecăruia pentru contribuţia la proclamarea Anului Testemiţanu, an în care va fi comemorată această personalitate notorie, acest om cu verticalitate civică.
„Dacă unim cu linii drepte patru puncte de pe harta Moldovei, de la Pererâta lui Grigore Vieru până la Alivenii Vechi ai lui George Enescu, de la Ochiul-Alb al lui Nicolae Testemiţanu până la Ipoteştii lui Mihai Eminescu, vom căpăta un patrulater al harului divin, patrulaterul marilor figuri ale neamului, spaţiul fertil al spiritualităţii româneşti” a spus dna Minodora Şonţu, director al Centrului de Sănătate din Ochiul-Alb, vecina lui Nicolae Testemiţanu. Dna Şonţu a depănat amintiri din copilăria marelui Testemiţanu, a vorbit despre baştina care păstrează cu sfinţenie memoria lui şi din care a pornit în lume ca să atingă culmi de nebănuit în reforma medicinii, în lupta pentru idealurile sacre.
Cuvânt i s-a oferit ex directorului şcolii din Ochiul-alb, ex şeful Direcţiei de învăţământ din Drochia, ex preşedintelui sovietului sătesc şi actual pedagog, Maria Beţivu. Dna Beţivu a adus un omagiu regretatului Nicolae Testemiţanu:
„….Şi astăzi iar ne-am adunat
Să memorăm a ta plecare,
Să-ţi spunem ce-am realizat
Din sfaturile dumitale.
E zi de toamnă, cer senin,
Câmpiile sunt de rod plin,
Sătenii harnici şi vioi
Mai vin cu visele-napoi.
Vă văd mergând încet prin sat,
La poartă stând cu un bărbat,
Sărutând pe-o bătrânică,
Mângâind pe-o nepoţică.
Stă casa părintească tristă,
Cărările uscate sunt,
Livada bătrânească plânge,
Vecinii încet şi ei se trec.
Rămâne veşnic amintire
A faptelor ce le-ai lăsat,
Îndemnuri, sfaturi şi privirea,
Cerinţe demne de urmat.
Vă-ncredinţăm cu fermitate,
Numele nu-l vom uita,
Mereu ve-ţi fi alături,
Al nostru Nicolae, a lui Andrei Testemiţanu.”
Omagiu lui Nicolae Testemiţanu i-au adus şi dna doctor Svetlana Postovanu-Nicov, dnul Tudor Cojocaru, medic-traumatolog al Spitalului raional din Drochia, care l-au numit foarte frumos pe Testemiţanu – mesager al Ţării Moldovei.
Biblioteca Ştiinţifică Medicală a participat la eveniment cu o expoziţie de carte „Nicolae Testemiţanu – un nume devenit simbol”, expoziţie de fotografii, film despre viaţa şi activitatea lui Nicolae Testemiţanu şi o prezentare power point.

Olesea Dobrea,

şef Secţie Automatizare Tehnologii de Bibliotecă

Rezultatele sondajului privind utilizarea resurselor informaţionale electronice în procesul de instruire

Stimati utilizatori ai Bibliotecii Stiintifice Medicale,
Va multumim pentru participare la sondajul privind utilizarea resurselor informaţionale electronice în procesul de instruire, desfăşurat în perioada 02.10.2015 – 30.11.2015. La sondaj au participat 52 de respondenţi.

Vă propunem să luaţi cunoştinţă de rezultate:

90,4 % (47) – pozitiv

9,6% (5) – negativ

Astfel, majoritatea utilizatorilor consideră pozitivă şi necesară utilizarea resurselor informaţionale electronice în procesul de instruire.

Invităm studenţii şi cadrele didactice să-şi expună, în continuare, părerea vis-a-vis de această întrebare pe blog-ul Bibliotecii Ştiinţifice Medicale.

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis!

oa

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis (AD) este un eveniment care se desfăşoară anual la nivel global. În anul curent, Săptămâna Accesului Deschis se desfăşoară în perioada 19-25 octombrie. Cu această ocazie, Biblioteca Ştiinţifică Medicală (BŞM) va desfășura un program amplu de activităţi, cu scop de informare și promovare a Accesului Deschis la informație, destinat comunității științifice medicale din țară.

Accesul Deschis este una dintre cele mai progresiste mişcări ale cercetătorilor, având ca obiectiv principal promovarea ideii accesului liber la informaţia ştiinţifică. Accesul Deschis este accesul on-line, gratuit, imediat la textul integral al articolelor ştiinţifice pentru oricine, oricînd şi oriunde, în toată reţeaua globală.

Biblioteca Științifică Medicală a USMF „Nicolae Testemițanu” Vă îndeamnă la cooperare pentru a promova și a participa activ în inițiativa Accesului Deschis! Vă invităm să participaţi activ la activităţile organizate de BŞM în cadrul Săptămânii Accesului Deschis! Pentru mai multe informații, urmărește-ne zilnic pe site-ul BȘM.

Programul activităţilor, organizate de Biblioteca Ştiinţifică Medicală în cadrul Săptămânii Accesului Deschis, poate fi vizualizat aici.