Biblioteca Științifică Medicală

Start here

RAPORTUL BȘM PRIVIND ACTIVITĂȚILE ORGANIZATE ÎN CONTEXTUL SĂPTĂMÂNII INTERNAȚIONALE A ACCESULUI DESCHIS LA INFORMAȚIE

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis  este un eveniment care se desfăşoară anual la nivel  global. În anul curent, Săptămâna Accesului Deschis s-a desfăşurat în perioada 19-25 octombrie cu genericul „Deschiși cu scopul: întreprinderea acțiunilor pentru construirea echității structural și a incluziunii”. În acest context, Biblioteca Ştiinţifică Medicală (BŞM) a desfășurat un program amplu de activităţi, cu scop de informare, promovare și advocacy a Accesului Deschis la informație în mediul academic medical.

Vezi raportul integral.

© USMF citește mai mult pe https://library.usmf.md/ro/noutati/raportul-bsm-privind-activitatile-organizate-contextul-saptamanii-internationale-accesului

SESIUNEA PLENARĂ „ACTUALITĂȚI ÎN BIBLIOTECONOMIE ȘI ȘTIINȚA INFORMĂRII” ȘI SESIUNEA DE COMUNICĂRI „IMPLICAȚIILE BIBLIOTECILOR ACADEMICE ÎN PROMOVAREA ȘTIINȚEI DESCHISE”, ORGANIZATE DE BȘM ÎN CADRUL CONGRESULUI CONSACRAT ANIVERSĂRII A 75-A DE LA FONDAREA USMF „NICOLAE TESTEMIȚANU” DIN RM

Pe data de 22.10.2020, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din RM a organizat, în premieră, Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea universității. În acest context, Biblioteca Ştiinţifică Medicală a participat la acest for ştiinţific concomitent cu celelalte subdiviziuni ale universităţii, antrenate în procesul de studiu și cercetare. Sesiunea plenară: „Actualități în biblioteconomie și știința informării”, organizată de BȘM,  a întrunit online 71 de participanți, specialiști din instituțiile infodocumentare naționale și internaționale. În calitate de invitați cu comunicări au fost: Elena PINTILEI, președintele Asociației Bibliotecarilor din RM; Cristina Ungur, șef serviciu Biblioteca „Valeriu Bologa” a UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, România; Viorica Lupu, director adjunct al Bibliotecii Republicane Științifice Agricole a UASM.

Accesează înregistrarea ședinței plenare „Actualități în Biblioteconomia și Știința Informării”.

COMUNICĂRI  ÎN  PLEN

  1. Pintilei Elena. Bibliotecile din Republica Moldova în dimensiuni digitale. Probleme și perspective
  2. Ungur Cristina.  Revistele medicale romanești la nivel național și internațional.
  3. Lupu Viorica. Noile oportunități și implicațiile bibliotecilor academice în susținerea cercetării

Sesiunea de comunicări a avut loc în cadrul Secțiunii „Implicațiile bibliotecilor academice în promovarea științei deschise”. La eveniment, care s-a desfășurat în partea a doua a zilei, s-au înregistrat online 61 de participanți, atât bibliotecari din Sistemul Național de Biblioteci, cât și cei de nivel internațional, masteranzi de la specialitatea Comunicare și Teoria Informării, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM și alți specialiști din cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” din RM.

Aceast congres este o pistă de decolare pentru tinerii specialişti şi o şcoală de instruire profesională continuă a bibliotecarilor, deoarece aici are loc trecerea în revistă a întregii activităţi ştiinţifice a bibliotecilor academice. Deasemenea, bibliotecarii au împărtășit experiențele și programele ample pe care le desfășoară în vederea promovării științei deschise. 

 Accesează înregistrarea Sesiunii de comunicări „Implicațiile bibliotecilor academice în promovarea științei deschise”.

COMUNICĂRI ORALE

Ciornaia Irina. Unele concepte și componente ale Științei Deschise 
Gorceag Silvia, Bordian Elena. Instrumente pentru facilitarea comunicării științifice în contextul Științei Deschise
Sobețchi Vera, Costin Liudmila. Biblioteca – catalizator al accesului la cercetarea agricolă și obiectivele de dezvoltare durabilă
Dobrea Olesea. Nivelul cunoștințelor și competențelor bibliotecarilor universitari privind metrii tradiționali și/sau alternativi
Barov Tamilla. Implementarea programului DSpace-CRIS în repozitoriul instituțional IRMS – Nicolae Testemițanu SUMPh
  
Malahov Ludmila, Colesnicov Alexandru. Opțiuni  de  adaptare a  sistemului  informațional DSpace-CRIS
Şoroc Nona, Stepanov Augustin. Obiecte memoriale a medicului-savant S. M. Rubaşov, păstrate în Muzeul Universitar USMF „Nicolae Testemiţanu”.
Zavtur Galina. Donația de publicații a medicului-savant S. M. Rubaşov – în colecțiile BŞM USMF „Nicolae Testemiţanu”.
Sesiunile au fost moderate de Olesea Dobrea, șef secție Automatizare Tehnologii de Bibliotecă și Cercetare din cadrul BȘM USMF „Nicolae Testemițanu” din RM.

Administrația BȘM aduce sincere mulțumiri tuturor participanților care au împărtășit bucuria evenimentului împreună cu echipa BȘM. Doar consolidându-ne eforturile și acționând împreună vom atinge succese și performanțe.

Toţi participanții vor primi certificate online din partea administraţiei Universităţii, în decurs de 30 de zile de la eveniment.

© USMF citește mai mult pe https://library.usmf.md/ro/noutati/sesiunea-plenara-actualitati-biblioteconomie-si-stiinta-informarii-si-sesiunea-de

SESIUNE DE INSTRUIRE ORGANIZATĂ ÎN CADRUL SĂPTĂMÂNII INTERNAȚIONALE A ACCESULUI DESCHIS

Pe data de 19 octombrie 2020, Biblioteca Științifică Medicală a dat startul Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis la Informație.

În acest context, pe data de 20 octombrie 2020, Biblioteca Științifică Medicală a organizat sesiunea de instruire, cu scop de informare, promovare și advocacy a Accesului Deschis, pentru studenții anilor I-VI a Facultății de Medicină Nr. 1. Sesiunea s-a desfășurat în regim online, utilizînd aplicația Google Meet.

În cadrul evenimentului, participanților le-au fost prezentate conținuturile digitale create de Bibliotecă (BED https://library.usmf.md/ro/library), Repozitoriul Instituțional al USMF „Nicolae Testemițanu” din RM (http://repository.usmf.md/). De asemenea, au fost prezentate și alte resurse medicale în acces deschis: DOAJ, OMICS International, SpringerOpen, Scientific Electronic Library Online (SCIELO),  PubMed, BioMed Central, Public Library of Science(PLOS), Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic (J-STAGE), ș.a. (https://library.usmf.md/ro/resurse-n-acces-deschis). Studenții au fost informați despre principiile și beneficiile publicării rezultatelor cercetării în Acces Deschis și au fost îndemnați să susțină și să promoveze această inițiativă.

Participanții au primit (electronic) posterul și alte materiale informative și promoționale privind Săptămâna OA.

BȘM aduce sincere mulțumiri și apreciază înalt implicarea Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină (ASRM) de a organiza studenții în vederea participării la sesiunea de instruire.

© USMF citește mai mult pe https://library.usmf.md/ro/noutati/sesiune-de-instruire-organizata-cadrul-saptamanii-internationale-accesului-deschis

EXPOZIȚIE VIRTUALĂ ORGANIZATĂ ÎN CONTEXTUL SĂPTĂMÂNII INTERNAȚIONALE A ACCESULUI DESCHIS

Vezi: https://library.usmf.md/ro/noutati/expozitie-virtuala-organizata-contextul-saptamanii-internationale-accesului-deschis

© USMF citește mai mult pe https://library.usmf.md/ro/noutati/expozitie-virtuala-organizata-contextul-saptamanii-internationale-accesului-deschis

SĂPTĂMÂNA INTERNAȚIONALĂ A ACCESULUI DESCHIS, 19-25 OCTOMBRIE 202

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis (AD) este un eveniment care se desfăşoară anual la nivel global. În anul curent, Săptămâna Accesului Deschis se desfăşoară în perioada 19-25 octombrie cu genericul “Open with Purpose: Taking Action to Build Structural Equity and Inclusion”/„Deschiși cu scopul: întreprinderea acțiunilor pentru construirea echității structurale și a incluziunii”. Cu această ocazie, Biblioteca Ştiinţifică Medicală (BŞM), de rând cu Universitățile, colegiile, institutele de cercetare, agențiile de finanțare și centrele analitice vor organiza activități cu scop de informare și promovare a Accesului Deschis la informație, destinat comunității științifice medicale din țară.

Biblioteca Științifică Medicală a USMF „Nicolae Testemițanu” Vă îndeamnă la cooperare pentru a promova și a participa activ la inițiativa Accesului Deschis! Împreună și cu pași siguri să întreprindem acțiuni pentru fortificarea cercetării și inovării, care va avea impact direct asupra îmbunătățirii calității asistenței medicale.

Programul evenimentelor din Săptămâna OA 

Pliant Saptamâna Internațională a Accesului Deschis

Poster „Implicațiile BȘM în promovarea Accesului Deschis”

© USMF citește mai mult pe https://library.usmf.md/ro/noutati/saptamana-internationala-accesului-deschis-19-25-octombrie-2020

ACTIVITATEA BIBLIOTECII ȘTIINȚIFICE MEDICALE ÎN CONDIȚIILE PANDEMIEI COVID-19

Stimați beneficiari,

De la 1 septembrie 2020 Biblioteca Științifică Medicală activează în regim special:

Secția împrumut de publicații la domiciliu efectuează împrumutul seturilor de manuale conform programării prealabile a studenților.
(Programarea se face la decanatele Facultăților)

Sălile de lectură și Centrele de informare INFOMEDICA deocamdată rămân închise pentru public.
 

Biblioteca va continua să ofere servicii la distanță: acces la Biblioteca Electronică Didactică – https://library.usmf.md/ro/library, acces online la catalogul electronic și la baze de date, asistență informațional-bibliografică, atribuirea indicilor CZU, redactarea listelor bibliografice, servicii bibliometrice etc.
 

Pentru informații suplimentare Vă rugăm să ne contactați:

email: biblioteca@usmf.md, library@usmf.md, infomedica@usmf.md, pasd.library@usmf.md

© USMF citește mai mult pe https://library.usmf.md/ro/noutati/activitatea-bibliotecii-stiintifice-medicale-conditiile-pandemiei-covid-19

ZIUA LUCRĂTORULUI MEDICAL ȘI A FARMACISTULUI

Cu prilejul sărbătorii profesionale  – Ziua Lucrătorului medical şi a Farmacistului,

Biblioteca Științifică Medicală vine cu cele mai calde felicitări şi

sincere mulţumiri întregii comunităţi medicale pentru

abnegația și devotamentul în munca de fiecare zi, 

pentru insistenţa şi ardoarea profesională în salvarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, 

pentru sârguinţa şi căldura omenească ce o dăruiţi pacienţilor Dumneavoastră. 

Jurământul lui Hipocrate să Vă călăuzească mereu,

să vă fie izvor de bunăstare și dăruire.

Vă dorim multă sănătate, prosperitate, optimism, succese în plan profesional,

motivaţii pentru performanţă şi perfecţionare continuă,

dorinţă permanentă de  râvnă spre un viitor frumos!

© USMF citește mai mult pe https://library.usmf.md/ro/noutati/ziua-lucratorului-medical-si-farmacistului

ACCES LA MANUALE FULL-TEXT SPRINGER NATUR

STIMAȚI UTILIZATORI!

Springer Nature a lansat un program global pentru susținerea instruirii online în instituțiile de învățământ superior din întreaga lume.

Editura academică Springer Nature vine în sprijinul studenților și cadrelor didactice care se adaptează învățării și predării la distanță, oferind acces gratuit la peste 500 de manuale în format electronic.

Lista selectivă (științe biomedicale)

Pentru a vizualiza lista completă a manualelor accesați: https://www.springernature.com/gp/librarians/news-events/all-news-articles/industry-news-initiatives/free-access-to-textbooks-for-institutions-affected-by-coronaviru/17855960

Resursele Springer Nature vor fi disponibile în acces deschis

până la sfârșitul lunii iulie.

© USMF citește mai mult pe https://library.usmf.md/ro/noutati/acces-la-manuale-full-text-springer-nature

ZIUA EUROPEI 2020: ÎMPREUNĂ MAI PUTERNICI, SUNTEM SOLIDARI PENTRU SĂNĂTATE!

Uniunea Europeană marchează în acest an 70 de ani de la Declarația Schuman. În acest context, Delegația Uniunii Europene la Chișinău, împreună cu Ambasadele statelor membre UE acreditate în Republica Moldova și Ambasadele țărilor Parteneriatului Estic vine cu un îndemn către populație să stea acasă și să fie parte a evenimentelor educaționale, culturale și interactive organizate cu prilejul Zilei Europei. Începând cu data de 5 mai, evenimentele vor fi difuzate la TV, radio și în online. Potrivit sursei citate, Uniunea Europeană rămâne aproape de cetățenii R. Moldova, aducând-le acasă o serie de evenimente online care să marcheze valorile europene, în pofida acestei perioade pline de provocări.

Potrivit comunicatului de presă al Delegației UE în Republica Moldova, agenda evenimentelor începe pe 5 mai, la TV și Radio, urmată de mai multe evenimente care își propun să informeze despre cooperarea dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, în mediul online.

Pe data de 9 mai, va avea loc un concert susținut de Moldovan National Youth Orchestra și La La Play Voices, cu participarea a 200 de muzicieni din Republica Moldova și Uniunea Europeană. Tradiționalul Festival de Film și Cultură Europeană va avea loc la TV și online, în perioada 10 – 17 mai. În cadrul Festivalului, publicul va avea acces la filme artistice și documentare de valoare unică, precum și concerte susținute de cântăreți renumiți din întreaga Europă.

Potrivit ambasadorului UE în Republica Moldova, Peter Michalko, Ziua Europei marchează valorile care au stat la bazele formării Uniunii Europene și care, timp de 70 de ani de la Declarația Schuman, au guvernat, prin solidarizare și unitate, statele membre: „aceste valori ne permit să trăim împreună, să devenim și mai puternici și mai uniți, contrar diferențelor de limbă, cultură, religie și obiceiuri. Solidaritatea este pilonul pe care se bazează funcționarea Uniunii Europene, fiind aplicată în mod special și în relația cu Republica Moldova. Pandemia de coronavirus cred că a demonstrat mai mult ca niciodată că doar prin solidarizare, putem să facem față oricărei provocări și să devenim și mai puternici”, a spus ambasadorul.

Click aici pentru a vizualiza agenda https://www.eu4moldova.md/ro/ziua-europei-2020

© USMF citește mai mult pe https://library.usmf.md/ro/noutati/ziua-europei-2020-impreuna-mai-puternici-suntem-solidari-pentru-sanatate

O NOUĂ INTERFAȚĂ DE CĂUTARE PENTRU BAZA DE DATE COVID-1

În atenția comunității universitare,

Biblioteca Științifică Medicală Vă informează că Organizația Mondială a Sănătății a lansat o nouă interfață de căutare pentru baza de date COVID-19, care poate fi accesată la următorul link:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov

WHO COVID-19 este o resursă informațională relevantă în care se regăsesc cele mai noi studii și rapoarte științifice internaționale multilingve despre COVID-19.

Baza de date COVID-19 este actualizată zilnic. Experții OMS identifică literatura științifică din întreaga lume pentru a oferi o perspectivă globală celor interesați de COVID-19 și de pandemie.

© USMF citește mai mult pe https://library.usmf.md/ro/noutati/o-noua-interfata-de-cautare-pentru-baza-de-date-covid-19